fbpx

Starink toneri

U ponudi imamo zamjenske tonere za sve vrste štampača  visokog kvaliteta koji štampaju veliki broj stranica. Prilikom upotrebe naših tonera nemate obavezu vraćanja kasete, te se samim tim smanjuje logistika i za jedan štampač nije potrebno uzimati više tonera kako bi se omogućio kontinuitet štampanja. Naši toneri su odobreni...

Read more...

Bezbedonosni sistemi

Elektronska zaštita proizvoda je najbitnija integrativna komponenta bezbednosnog sistema, koja sprečava krađe u savremenim maloprodajnim objektima. Najvidljiviji deo ovog bezbjednosnog sistema su zaštitne antene na ulazima u prodavnice. Uz pomoć akusto-magnetne tehnologije one signaliziraju pokušaj da se iznese roba koja nije naplaćena. U slučaju detektovanja sumnjivih situacija, oglašavaju se prodornim zvukom. Pored antena, važan deo...

Read more...

Brzi krediti

Infocomp ima ratu za svaku platubrzi krediti za zaposlene, nezaposlene I penzionereu roku od 24 sata0% kamata 0% obrada kredita 0% ostali troskoviPOTREBNA DOKUMETACIJA ZA REALIZACIJU KREDITA1. 2 zahtjeva za kredit i 2 administrativne koje klijent treba da odvjeri u svom racunovodstvu2. 3 platne liste (moze se uzeti u...

Read more...